Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Aelodaeth

5.

Deisebau

6.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 13 MB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Awst 2019 pdf eicon PDF 114 KB

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 16 Hydref 2019