Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 19eg Mehefin, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd a Dirprwy Gadeirydd

3.

Penodi’r Pwyllgor a’r Cylch Gorchwyl

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 44 KB

5.

Datgan Buddiannau

6.

Deisebau

7.

Gorchmynion Cau pdf eicon PDF 65 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gorchymyn Diogelu Coed (TPO 774), 13 a 15 Clos Nant Coslech, Pontprennau pdf eicon PDF 2 MB

10.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 150 KB

11.

Eitemau Brys (os oes rhai)

12.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf