Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 15fed Mai, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

87.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

88.

Cofnodion pdf eicon PDF 56 KB

89.

Datgan Buddiannau

90.

Deisebau

91.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

92.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Ebrill 2019 pdf eicon PDF 109 KB

93.

Eitemau Brys (os oes rhai)

94.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 19 Mehefin 2019