Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

13.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

14.

Cofnodion pdf eicon PDF 71 KB

15.

Datgan Buddiannau

16.

Deisebau

17.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 942 KB

Dogfennau ychwanegol:

18.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Mehefin 2019 pdf eicon PDF 113 KB

19.

Eitemau Brys (os oes unrhyw rai)