Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

79.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

80.

Cofnodion pdf eicon PDF 72 KB

81.

Datgan Buddiannau

82.

Deisebau

83.

Gorchymyn Cau, Pafiliwn Butetown, Heol Dumballs, Butetown pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

84.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol:

85.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 112 KB

86.

Eitemau Brys (os oes rhai)