Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 17eg Ebrill, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

79.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

80.

Cofnodion pdf eicon PDF 72 KB

81.

Datganiadau o Fuddiant

82.

Deisebau

83.

Gorchymyn Cau, Pafiliwn Butetown, Heol Dumballs, Butetown pdf eicon PDF 64 KB

Dogfennau ychwanegol:

84.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol:

85.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 112 KB

86.

Eitemau Brys (os oes rhai)