Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 13eg Chwefror, 2019 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4 - Neuadd y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

63.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb.

64.

Cofnodion pdf eicon PDF 64 KB

65.

Datganiadau o Fuddiant

66.

Deisebau

67.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 6 MB

Dogfennau ychwanegol:

68.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 101 KB

69.

Eitemau Brys (os oes rhai)