Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 6ed Hydref, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 190 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Deisebau

5.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

5a

21/01234/MNR, 64 HEATHFIELD ROAD, GABALFA pdf eicon PDF 607 KB

6.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 140 KB

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 3 Tachwedd 2021