Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 19eg Mai, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 192 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Deisebau

5.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

5a

20/02634/MNR, TIR YN RHYDLAFAR DRIVE, SAIN FFAGAN, CAERDYDD pdf eicon PDF 6 MB

5b

21/00497/MNR, TŶ’R GOFALWR, YSGOL GYNRADD LLANDAF, 28 HENDRE CLOSE, LLANDAF pdf eicon PDF 6 MB

5c

21/00420/MNR, CAFFI TERRA NOVA, PARC Y RHATH, LAKE ROAD WEST, CYNCOED pdf eicon PDF 664 KB

5d

21/00321/MJR, CYN MORRISONS, 113 BRYNHEULOG, PENTWYN pdf eicon PDF 7 MB

5e

20/02078/MJR, TIR GERLLAW ST JULIANS HOUSE, BRIDGE ROAD, LLANEIRWG pdf eicon PDF 4 MB

5f

21/00520/MNR, 49 WELLFIELD ROAD, PLASNEWYDD pdf eicon PDF 5 MB

6.

Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Llwybr Troed Cyhoeddus Radur Rhif 37 pdf eicon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Adran 257 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Llwybr Troed Cyhoeddus Radur Rhif 38 pdf eicon PDF 289 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Ebrill 2021 pdf eicon PDF 289 KB

9.

Eitemau Brys (os oes rhai)

10.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 16 Mehefin 2021

Late Reps Schedule 19.05.21 pdf eicon PDF 952 KB