Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 27ain Ionawr, 2021 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

11.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

12.

Datgan Buddiannau

13.

Cofnodion pdf eicon PDF 191 KB

14.

Deisebau

15.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 286 KB

Dogfennau ychwanegol:

16.

Adran 53, Gorchymyn Addasu (dan Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981) i gofnodi Llwybr Cyhoeddus ar hyd Hen Reilffordd yr Eglwys Newydd pdf eicon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

17.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Rhagfyr 2020 pdf eicon PDF 141 KB

18.

Eitemau Brys (os oes rhai)

19.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 17 Chwefror 2021