Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 18fed Tachwedd, 2020 10.30 am

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

101.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

102.

Cofnodion pdf eicon PDF 181 KB

103.

Datgan Buddiannau

104.

Deisebau

105.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

106.

Gorchymyn Gwyro ar gyfer Llwybr Troed Cyhoeddus Llys-faen Rhif 15 pdf eicon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

107.

Gorchymyn Gwyro ar gyfer Llwybr Troed Cyhoeddus Llys-faen Rhif 28 pdf eicon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

108.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Hydref 2020 pdf eicon PDF 277 KB

109.

Eitemau Brys (os oes rhai)

110.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 16 Rhagfyr 2020