Agenda a Chofnodion

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 14eg Hydref, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

93.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

94.

Cofnodion pdf eicon PDF 335 KB

95.

Datgan Buddiannau

96.

Deisebau

97.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 10 MB

Dogfennau ychwanegol:

98.

Ceisiadau Wedi Eu Penderfynu Gan Bwerau Dirprwyedig – Medi 2020 pdf eicon PDF 187 KB

99.

Eitemau Brys (os oes rhai)

100.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 18 Tachwedd 2020