Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 16eg Medi, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

85.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

86.

Cofnodion pdf eicon PDF 184 KB

87.

Datgan Buddiannau

88.

Deisebau

89.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 358 KB

Dogfennau ychwanegol:

90.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Awst 2020

91.

Eitemau Brys (os oes rhai)

92.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 14 Hydref 2020