Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 19eg Awst, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

76.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

77.

Datgan Buddiannau

78.

Cofnodion pdf eicon PDF 650 KB

79.

Deisebau

80.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

81.

Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 Cais - Pentrych Rhif 25 pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

82.

Ceisiadau a bennir gan Bwerau Dirprwyedig pdf eicon PDF 128 KB

83.

Eitemau Brys (os oes rhai)

84.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 16 Medi 2020 am 1.30pm