Agenda

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 22ain Ionawr, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 182 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Deisebau

5.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

5a

19/0246/MJR, Landore Court, 47-53 Heol Charles, Cathays pdf eicon PDF 12 MB

5b

19/02465/MJR, Landore Court 47-53 Heol Charles, Caniatâd Ardal Gadwraeth pdf eicon PDF 339 KB

5c

19/02291/MNR, 36 Beda Road, Treganna pdf eicon PDF 2 MB

5d

19/02797/MNR, 40 Huron Crescent, Lakeside, Cyncoed pdf eicon PDF 2 MB

6.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Rhagfyr 2019 pdf eicon PDF 135 KB

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 26 Chwefror 2020