Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 22ain Ionawr, 2020 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

34.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

35.

Cofnodion pdf eicon PDF 182 KB

36.

Datgan Buddiannau

37.

Deisebau

38.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 2 MB

Dogfennau ychwanegol:

39.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Rhagfyr 2019 pdf eicon PDF 135 KB

40.

Eitemau Brys (os oes rhai)

41.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 26 Chwefror 2020