Agenda

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Deisebau

5.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

5a

19/01331/MJR, Lozelles, Church Road, Llys-faen pdf eicon PDF 4 MB

5b

19/02126/DCH, 1 The Fairway, Cyncoed pdf eicon PDF 1 MB

5c

19/02020/MNR, 29 Alexandra Road, Treganna pdf eicon PDF 583 KB

5d

19/01917/MNR, 5A Waun Gron Road, Llandaf pdf eicon PDF 2 MB

5e

19/01867/MNR, 6 Park Road, Yr Eglwys Newydd pdf eicon PDF 3 MB

6.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Hydref 2019 pdf eicon PDF 115 KB

7.

Eitemau Brys (os oes rhai)

8.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 18 Rhagfyr 2019

Sylwadau Hwyr pdf eicon PDF 16 KB