Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

18.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

19.

Cofnodion pdf eicon PDF 73 KB

20.

Datgan Buddiannau

21.

Deisebau

22.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig – Hydref 2019 pdf eicon PDF 115 KB

24.

Eitemau Brys (os oes rhai)

25.

Dyddiad y cyfarfod nesaf – 18 Rhagfyr 2019