Agenda

Pwyllgor Cynllunio
Dydd Mercher, 18fed Medi, 2019 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Cofnodion pdf eicon PDF 79 KB

3.

Datgan Buddiannau

4.

Aelodaeth

5.

Deisebau

6.

Ceisiadau Rheoli Datblygu

6a

19/01370/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 2 MB

6b

A/19/00057/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 961 KB

6c

A/19/00058/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 2 MB

6d

A/19/00059/MNR, cyn-safle Tŷ Glas, 75 Tŷ Glas Avenue, Llanisien pdf eicon PDF 2 MB

6e

18/01028/MJR, 56 Wern Goch West, Llanedern pdf eicon PDF 6 MB

6f

18/02601/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna pdf eicon PDF 9 MB

6g

18/02602/MJR, 32 Heol y Gadeirlan, Pontcanna pdf eicon PDF 678 KB

6h

19/00016/MJR, 637 Heol Ddwyreiniol y Bont-faen, Treganna pdf eicon PDF 6 MB

6i

19/00998/MNR, Westwinds, 4 Heol Y Delyn, Llys-faen pdf eicon PDF 644 KB

6j

19/01722/MNR, 51 Llantrisant Street, Cathays pdf eicon PDF 972 KB

6k

19/01938/MNR, Siop fwyd Lidl, Maindy Road, Cathays pdf eicon PDF 303 KB

6l

19/02031/DCH, 9 Kelston Road, Yr Eglwys Newydd pdf eicon PDF 408 KB

6m

19/02178/DCH, Sycamore Lodge, Gabalfa Road, Ystum Taf pdf eicon PDF 13 MB

7.

Ceisiadau wedi eu penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Awst 2019 pdf eicon PDF 114 KB

8.

Eitemau Brys (os oes rhai)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 16 Hydref 2019

Late Reps - 18.09.19 pdf eicon PDF 873 KB