Agenda a Chofnodion

Pwyllgor Cynllunio - Dydd Mercher, 21ain Ebrill, 2021 1.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

27.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

28.

Cofnodion pdf eicon PDF 184 KB

29.

Datgan Buddiannau

30.

Deisebau

31.

Ceisiadau Rheoli Datblygu pdf eicon PDF 3 MB

Dogfennau ychwanegol:

32.

Ceisiadau wedi’u Penderfynu gan Bwerau Dirprwyedig - Chwefror 2021 a Mawrth 2021 pdf eicon PDF 383 KB

33.

Eitemau Brys (os oes rhai)

34.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - 19 Mai 2021