Agenda a chofnodion drafft

Cyfarfod o Bell, Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 19eg Gorffennaf, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Kate Rees 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

2.

Cylch Gorchwyl

3.

Datgan Buddiannau

4.

Cofnodion pdf eicon PDF 221 KB

5.

Gwasanaethau Democrataidd - Gweithgareddau a Chymorth pdf eicon PDF 346 KB

6.

Adroddiad Cyngor Amrywiol pdf eicon PDF 281 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

Digwyddiad i Ymgeiswyr pdf eicon PDF 287 KB

8.

Adolygiad o Ddogfennau Allweddol pdf eicon PDF 158 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

Eitemau Brys (os oes rhai)

11.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf