Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 24ain Mai, 2021 4.30 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Media

Eitemau
Rhif Eitem

35.

Datgan Buddiannau

36.

Cofnodion pdf eicon PDF 158 KB

37.

Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd 2020 pdf eicon PDF 346 KB

Dogfennau ychwanegol:

38.

Gwasanaethau Democrataidd - Gweithgareddau a Chymorth pdf eicon PDF 342 KB

39.

Cynigion Cychwynnol - Rhaglen Gynefino Aelodau 2022 pdf eicon PDF 206 KB

Dogfennau ychwanegol:

40.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 127 KB

Dogfennau ychwanegol:

41.

Eitemau Brys (os oes rhai)

42.

Dyddiad y cyfarfod nesaf - i'w gadarnhau