Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Llun, 22ain Gorffennaf, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Gwasanaethau Democrataidd 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Penodi Cadeirydd ac Aelodau'r Pwyllgor

3.

Cylch Gorchwyl

4.

Datgan Buddiannau

5.

Cofnodion pdf eicon PDF 67 KB

6.

Learning and Development - Office 365

7.

Disgrifiadau Rolau’r Aelodau Etholedig pdf eicon PDF 102 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Dysgu a Datblygu pdf eicon PDF 125 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

Gwasanaethau Democrataidd - Gweithgareddau a Materion Cymorth Gwasanaeth pdf eicon PDF 197 KB

10.

Diweddariad am y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 97 KB

Dogfennau ychwanegol:

11.

Eitemau Brys (os oes unrhyw)

12.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf