Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd
Dydd Mawrth, 15fed Hydref, 2019 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 78 KB

4.

Gwasanaethau Democrataidd - Adnoddau a Heriau pdf eicon PDF 176 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Gwasanaethau Democrataidd - Gweithgareddau a Chefnogaeth Gwasanaeth pdf eicon PDF 201 KB

6.

Materion Brys (os o gwbl)

7.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.