Agenda a chofnodion drafft

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 13eg Ionawr, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

20.

Datgan Buddiannau

21.

Cofnodion pdf eicon PDF 80 KB

22.

Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Democrataidd 2019 pdf eicon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

23.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf eicon PDF 261 KB

24.

Bil Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) pdf eicon PDF 525 KB

25.

Y Flaenraglen Waith pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

26.

Eitemau Brys (os oes rhai)