Agenda

Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd - Dydd Llun, 13eg Ionawr, 2020 5.00 pm

Lleoliad: Ystafell Bwyllgor 4 - Neuadd Y Sir

Cyswllt: Andrea Redmond 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb

2.

Datgan Buddiannau

3.

Cofnodion pdf eicon PDF 80 KB

4.

Adroddiad Blynyddol Y Gwasanaethau Democrataidd 2019 pdf eicon PDF 345 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

Diweddariad ar Ddatblygu Aelodau pdf eicon PDF 261 KB

6.

Bil Llywodraeth Leol Ac Etholiadau (Cymru) pdf eicon PDF 525 KB

7.

Blaenraglen Waith pdf eicon PDF 145 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

Materion Brys (os o gwbl)

9.

Dyddiad y cyfarfod nesaf.