Mater - cyfarfodydd

CTY Radur, Pentre-poeth, Creigiau a Sain Ffagan a'r Tyllgoed

Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet (Eitem 7.)

7. Darpariaeth Ysgol Gynradd newydd i wasanaethu rhannau o Greigiau/Sain Ffagan, Radur/Pentre-poeth a'r Tyllgoed pdf eicon PDF 540 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: bod hysbysiad statudol yn cael ei gyflwyno i:

 

·         Sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad ddwy ffrwd gyda darpariaeth feithrin i wasanaethu camau cynnar y datblygiad ym Mhlasd?r o fis Medi 2021.

 

Dylid nodi cyn rhoi’r cynigion ar waith bod adroddiad pellach yn cael ei roi i’r Cabinet yn nodi manylion unrhyw wrthwynebiad a dderbyniwyd, yr ymatebion arfaethedig i’r gwrthwynebiadau hynny ac argymhellion i roi’r cynllun ar waith neu fel arall.