Mater - cyfarfodydd

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet (Eitem 3.)

3. Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol pdf eicon PDF 139 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: fod cynnwys Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol  2018-19 i gael ei nodi