Mater - cyfarfodydd

Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a Chymunedol o'r enw Llety Dros Dro a Chymorth - Porth Person Unigol

Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet (Eitem 2.)

2. Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion o'r enw Llety Dros Dro a Llety â Chymorth - Porth y Person Sengl pdf eicon PDF 3 MB

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: Derbyn adroddiad y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion dan y teitl ‘Llety â Chymorth a Dros Dro – Porth y Person Sengl’ ac ateb i’w baratoi erbyn mis Rhagfyr 2019