Mater - cyfarfodydd

Strategaeth y Cyngor i ddarparu'r cynllun prynu'n ôl.

Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet (Eitem 7.)

7. Caffael Eiddo at Ddibenion y Cyfrif Refeniw Tai pdf eicon PDF 165 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   Nodicynnwys yr adroddiad

 

2.   Cymeradwyoparhau i brynu eiddo preswyl ar y farchnad agored yn unol a chynllun busnes HRA a’r Rhaglen Cyfalaf; a

 

3.   Dirprwyoawdurdod i Gyfarwyddwr Cynorthwyol tai a Chymunedau, i gymeradwyo prynu eiddo priodol (yn unol ag argymhelliad 2 uchod), yn amodol ar gyngor gan Brisiwr y Cyngor a’r Swyddog Adran 151 a Chyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Cyfreithiol; a chydymffurfio â’r Rheolau Gweithdrefn ar gyfer Caffael neu Waredu Tir.