Mater - cyfarfodydd

Aelodau Cabinet Cynorthwyol

Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet (Eitem 3.)

3. Penodi Aelodau Cabinet Cynorthwyol pdf eicon PDF 181 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

(1)    cymeradwyo penodi’r Cynghorydd Wong fel Cynorthwy-ydd Cabinet (Tai Sector Preifat), fel y nodir ym mharagraff 5 yr adroddiad a

 

(2)    cymeradwyo’r diwygiad i ail-ffocysu rôl y Cynghorydd Lister fel Cynorthwy-ydd Cabinet (Llewyrch Adeiladau)