Mater - cyfarfodydd

Polisi Enwi Strydoedd

Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet (Eitem 8.)

8. Polisi Enwi Strydoedd pdf eicon PDF 179 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: fod y polisi enwi strydoedd a atodwyd i’r adroddiad i gael ei gymeradwyo ac argymell i’r Cyngor fabwysiadu’r polisi Enwi Strydoedd.