Mater - cyfarfodydd

Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau (BRED

Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet (Eitem 9.)

9. Y Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau pdf eicon PDF 189 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   Cytuno’rBlaen Gynllun DBDE er mwyn ateb dyletswydd y Cyngor o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd  (Cymru) 2016.

 

Bod y blaen gynllun DBDE yn helpu i fwydo adolygiad cynhwysfawr y Cyngor o’r Strategaeth hinsawdd, sydd yn mynd rhagddo bellach yn dilyn y datganiad Argyfwng Hinsawdd diweddar.