Mater - cyfarfodydd

Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd

Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet (Eitem 10.)

10. Trydydd Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd pdf eicon PDF 170 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

CYTUNWYD: argymell wrth y Cyngor ei fod yn derbyn y trydydd AMB i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 2019.