Mater - cyfarfodydd

Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi'

Cyfarfod: 18/04/2019 - Cabinet (Eitem 6.)

6. Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi' pdf eicon PDF 151 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cytuno ar yr ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant o’r enw ‘Gweithdai’r Cyngor a Safleoedd Arloesi (Atodiad A i’r adroddiad).