Mater - cyfarfodydd

Strategaeth Gerddoriaeth

Cyfarfod: 18/04/2019 - Cabinet (Eitem 2.)

2. Astudiaeth Ecosystem Gerddoriaeth pdf eicon PDF 178 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:  

 

1.   nodi cynnwys Adroddiad Strategaeth Gerdd Sound Diplomacy: Astudiaeth o’r Ecosystem Gerdd ac Argymhellion Strategol (Atodiad 1 wedi’i amgáu)

 

2.   dod ag adroddiad i’r Cabinet yn y dyfodol er mwyn

 

     i.       Rhoi ymateb manwl i’r Astudiaeth o’r Ecosystem Gerdd a’r Argymhellion Strategol (wedi’i amgáu ar ffurf Atodiad 1 i’r adroddiad).

 

    ii.      Sefydlu Bwrdd Cerdd, gan ystyried argymhellion Adroddiad Strategaeth Gerdd Sound Diplomacy (wedi’i amgáu ar ffurf Atodiad 1) a chynnwys manylion y trefniadau llywodraethu a Chylch Gorchwyl y Bwrdd.