Mater - cyfarfodydd

Cyflwyno Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd newydd

Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet (Eitem 8.)

8. Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd pdf eicon PDF 215 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

I.       cymeradwyo Strategaeth Ddiwydiannol Dwyrain Caerdydd

 

II.       dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, mewn ymgynghoriad gydag Aelod y cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Swyddog Monitro a’r swyddog Adran 151 i ddatblygu cyfleoedd ar dir sy’n eiddo i’r Cyngor, gan gynnwys marchnata tir i’w waredu a dychwelyd at y cabinet fel y bo'n briodol.

 

III.    gofyn i Arweinydd y Cyngor a’r Prif Weithredwr i hybu cais i Brifddinas Ranbarth Caerdydd am fuddsoddiad ym mhroject Parcffordd Caerdydd.