Mater - cyfarfodydd

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Cyfarfod: 21/02/2019 - Cabinet (Eitem 5.)

5. Monitro Cyllideb - Adroddiad 9 Mis pdf eicon PDF 363 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   nodi sefyllfa alldro posibl ar sail naw mis cyntaf y flwyddyn ariannol.

 

2.   Gofyn bod yr holl gyfarwyddiaethau sydd ar hyn o bryd yn cofnodi gorwario fel y nodir yn yr adroddiad, i gymryd camau gweithredu i ostwng y gorwario a ragfynegir.

3.    

4.   cymeradwyo, mewn egwyddor, trosglwyddo arian dros ben gwerth £917,000 a ragfynegir i Gronfa Wrth Gefn Strategol y Gyllideb ddiwedd y flwyddyn, yn dibynnu ar sefyllfa alldro 2018/19.