Manylion y penderfyniad

New Primary School Provision to Serve Parts of Creigiau/St Fagans, Radyr/ Morganstown, and Fairwater

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ystyried canlyniad yr ymgynghoriad a chytuno ar ffordd ymlaen

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: bod hysbysiad statudol yn cael ei gyflwyno i:

 

·         Sefydlu ysgol gynradd dau ddosbarth mynediad ddwy ffrwd gyda darpariaeth feithrin i wasanaethu camau cynnar y datblygiad ym Mhlasd?r o fis Medi 2021.

 

Dylid nodi cyn rhoi’r cynigion ar waith bod adroddiad pellach yn cael ei roi i’r Cabinet yn nodi manylion unrhyw wrthwynebiad a dderbyniwyd, yr ymatebion arfaethedig i’r gwrthwynebiadau hynny ac argymhellion i roi’r cynllun ar waith neu fel arall.

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: