Manylion y penderfyniad

Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Ymgynghorol Rhianta Corfforaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Derbyn yr adroddiad blynyddol

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: fod cynnwys Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol  2018-19 i gael ei nodi

 

Dyddiad cyhoeddi: 19/12/2019

Dyddiad y penderfyniad: 19/12/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 19/12/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 04/01/2020

Dogfennau Cefnogol: