Manylion y penderfyniad

Caffael Tanwydd Hylifol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cynnal tendr i gaffael hylif tanwydd (disel) o lot 1 fframwaith y GCC. Gwerth y cytundeb yw oddeutu 8 miliwn (2 filiwn y flwyddyn)

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: fod

 

1.    (i)  Swyddogion yn cynnal cystadleuaeth fechan ar gyfer tanwydd hylif drwy Fframwaith y  Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol ar gyfer cyflenwi tanwydd a nwyddau a gwasanaethau cysylltiedig NPS-FT-0093-18.       Hyd y trefniant i redeg o 1 Rhagfyr 2019 i 1 Ebrill 2023. Gwerth contract y caffaeliad hwn fydd £5.5.

ii)    cymeradwyo meini prawf gwerthuso cystadleuaeth fechan ar gyfer 100% o’r pris, sydd yn unol a’r canllawiau fframwaith

 (iii) Cymeradwyo cyhoeddi dogfennaeth y tendr

2.   Dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau mewn ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet perthnasol i:

i)    Fynd i’r afael â’r holl faterion cysylltiedig i’r gystadleuaeth fechan.

Dyfarnu Cytundeb Defnyddiwr i’r Darparwr a ddewisir ( y darparwr mwyaf manteisiol yn economaidd) a gosod archebion o dan y contract.

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 10/10/2019

Dogfennau Cefnogol: