Manylion y penderfyniad

Cofnodion Cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2019

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd

 

Dyddiad cyhoeddi: 30/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 26/09/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: