Manylion y penderfyniad

Ymateb i Adroddiad Craffu ar Economi a Diwylliant o'r enw 'Gweithdai'r Cyngor a Safleoedd Arloesi'

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ymateb i argymhellion yr adroddiad Craffu

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD: cytuno ar yr ymateb i adroddiad Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant o’r enw ‘Gweithdai’r Cyngor a Safleoedd Arloesi (Atodiad A i’r adroddiad).

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2019

Dyddiad y penderfyniad: 18/04/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 18/04/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 02/05/2019

Dogfennau Cefnogol: