Manylion y penderfyniad

Monitro'r Gyllideb - Adroddiad Mis 9

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Byddyr adroddiad yn amlinellu sefyllfa monitro ariannol cyffredinol y Cyngor mewn perthynas â chyfrifon cyfalaf a refeniw. Bydd hyn yn cynnwys dadansoddiad o’r prif amrywiaethau’n seiliedig ar naw mis cyntaf y flwyddyn ariannol.

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   nodi sefyllfa alldro posibl ar sail naw mis cyntaf y flwyddyn ariannol.

 

2.   Gofyn bod yr holl gyfarwyddiaethau sydd ar hyn o bryd yn cofnodi gorwario fel y nodir yn yr adroddiad, i gymryd camau gweithredu i ostwng y gorwario a ragfynegir.

3.    

4.   cymeradwyo, mewn egwyddor, trosglwyddo arian dros ben gwerth £917,000 a ragfynegir i Gronfa Wrth Gefn Strategol y Gyllideb ddiwedd y flwyddyn, yn dibynnu ar sefyllfa alldro 2018/19.

 

Dyddiad cyhoeddi: 22/02/2019

Dyddiad y penderfyniad: 21/02/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 21/02/2019 - Cabinet

Effeithiol O: 06/03/2019

Dogfennau Cefnogol: