Manylion y penderfyniad

Ymyrraeth yn Ysgol Gynradd Gatholig Sain Pedr

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Cytunwyd: Bod Llywodraethwr Ychwanegol (Mrs Shashikala Mansfield) yn cael ei phenodi i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr yn unol ag Adran 6 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Penderfyniad:

 

Cytunwyd: Bod Llywodraethwr Ychwanegol (Mrs Shashikala Mansfield) yn cael ei phenodi i gorff llywodraethu Ysgol Gynradd Gatholig San Pedr yn unol ag Adran 6 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru)

Rhesymau dros y penderfyniad:

Bod, yn unol â Deddf SThYC 2013, un neu ragor o’r seiliau statudol dros ymyriad gan y Cyngor yn bodoli, a bod gofyn gweithredu un neu ragor o bwerau ymyrryd y Cyngor er mwyn mynd i’r afael â’r pryderon a sicrhau gwelliant.  Penodwyd tri llywodraethwr newydd ym mis Ionawr 2019, ond ymddiswyddodd un o’r llywodraethwyr hyn o’r rôl yn gynharach eleni oherwydd ymrwymiadau personol.

 

Dyddiad cyhoeddi: 08/11/2019

Dyddiad y penderfyniad: 23/10/2019

Effeithiol O: 20/11/2019