Manylion y penderfyniad

Cofnodion cyfarfod y Cabinet a gynhaliwyd ar 26 Medi 2019

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Cymeradwywyd

Dyddiad cyhoeddi: 11/10/2019

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2019

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 10/10/2019 - Cabinet

Dogfennau Cefnogol: