Manylion y penderfyniad

FFRAMWAITH AR GYFER UWCHRADDIO TOEAU BLOCIAU O FFLATIAU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniad:

Cytunwyd: fod

 

1.Y sefydliadau hynny a nodwyd yn Atodiad A yr adroddiad fel rhai a oedd ar y rhestr fer i gael eu cymryd i’r cam nesaf yn y broses gaffael a’u gwahodd i dendro.

 

2.Dogfennau’r gwahoddiad i dendro, gan gynnwys meini prawf gwerthuso, cytundeb fframwaith drafft i gael eu cymeradwyo a’u cyhoeddi i’r sefydliadau hynny a nodwyd yn Atodiad A.

 

 

 

Rhesymau dros y penderfyniad:

Parhau â’r broses i alluogi’r Cyngor i benodi dau gontractwr i fframwaith i uwchraddio toeau blociau o fflatiau am gyfnod o 2 flynedd o Ebrill 2020, gyda’r opsiwn i ymestyn am hyd at 2 flynedd arall

Dyddiad cyhoeddi: 30/09/2019

Dyddiad y penderfyniad: 26/09/2019

Effeithiol O: 10/10/2019