Manylion y penderfyniad

OFFERYN LLYWODRAETHU - YSGOL GYNRADD PONTPRENNAU

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniad:

CYTUNWYD: i’r Offeryn Llywodraethu gael ei ddiwygio yn unol â Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2005.

 

Rhesymau dros y penderfyniad:

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdod lleol a’r corff llywodraethu gytuno ar offeryn llywodraethu, rhaid i’r awdurdod lleol amrywio’r offeryn llywodraethu yn unol â hynny.

 

Felly bydd angen Offeryn Llywodraethu newydd ar Ysgol Gynradd Pontprennau.

Dyddiad cyhoeddi: 01/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 30/07/2019

Effeithiol O: 13/08/2019