Manylion y penderfyniad

OFFERYN LLYWODRAETHU - FFEDERASIWN Y DDRAIG

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyfarwyddwr Addysg a Dysgu Gydol Oes

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Penderfyniad:

CYTUNWYD: i’r Offeryn Llywodraethu gael ei wneud yn unol â Rheoliadau Ffederasiwn Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014.

Rhesymau dros y penderfyniad:

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i’r Awdurdod Lleol lunio Offeryn Llywodraethu ar gyfer corff llywodraethu ffederal cyn dyddiad y ffederasiwn. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 01/08/2019

Dyddiad y penderfyniad: 30/07/2019

Effeithiol O: 13/08/2019