Manylion y penderfyniad

Uchelgais Prifddinas

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ystyried Agenda Polisi Adnewyddiedig Uchelgais Prifddinas

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1)   bod y ddogfen Uchelgais Prifddinas newydd yn cael ei chymeradwyo fel datganiad wedi'i ddiweddaru o flaenoriaethau ac ymrwymiadau'r weinyddiaeth ar gyfer y cyfnod rhwng Ionawr 2020 a Mai 2022;

 

2)   Awdurdodir y Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad â phob Aelod o'r Cabinet, i droi ymrwymiadau polisi Uchelgais Prifddinas yn fframwaith cynllunio a chyflawni corfforaethol y Cyngor a nodi bod y Cynllun Corfforaethol 2020-23 a chynigion cyllideb y Cabinet yn cael eu hailgyflwyno i’w hystyried gan y Cabinet ym mis Chwefror 2020.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: