Manylion y penderfyniad

Social Services Charging Policy

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Pennu cyfrifoldebau Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg ynghylch codi tâl am gostau wrth ddarparu gofal a chymorth preswyl ac amhreswyl, yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

 

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   Cymeradwyo Polisïau Codi Tâl y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Gofal Preswyl a Gofal Dibreswyl

 

2.   bod y dull newydd arfaethedig o dalu darparwyr gofal cartref preswyl a nyrsio yn cael ei gymeradwyo a nodi y bydd cymeradwyaeth o'r fath yn diwygio'r penderfyniad blaenorol gan y Cabinet (CAB/18-19/25) dyddiedig 20 Medi 2018, eithrio unrhyw daliadau trydydd parti a thaliadau gofal nyrsio a ariennir o'r broses taliadau gros ar gyfer darparwyr cartrefi preswyl a nyrsio, o 1 Ebrill 2020 ac fe'i nodir yn fanwl yng nghorff yr adroddiad.

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: