Manylion y penderfyniad

Ymgyrch Addysg i Gefnogi Gwella Perfformiad AIlgylchu

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Ystyried y polisi Tramgwyddau Rheoli Gwastraff

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.   cymeradwyo'r strategaeth 'Gweithio gyda'n gilydd i wella ailgylchu i Gaerdydd'

 

2.   mewn egwyddor, mae'r gofyniad i breswylwyr wahanu eu gwastraff ailgylchu a gweddilliol wrth ddefnyddio canolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yng Nghaerdydd yn cael ei gymeradwyo a'r awdurdod yn cael ei ddirprwyo i’r Cyfarwyddwr Cynorthwyol Strydlun mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd i gymeradwyo manylion y cynllun.

 

Dyddiad cyhoeddi: 24/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: