Manylion y penderfyniad

Dileu Ardrethi Annomestig Genedlaethol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Ar gyfer Penderfyniad

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Diben yr adroddiad fydd i gael awdurdodiad ffurfiol i ddileu dyledion Ardrethi Annomestig Cenedlaethol sydd yn fwy na £100,000 mewn gwerth.Mae’r cais wedi ei wneud yn unol â Rhan 3, adran 2 o Gyfansoddiad Cyngor Caerdydd, swyddogaeth Penderfynu Gweithredol rhif 20

Penderfyniad:

Ni fydd Atodiadau A a B yr adroddiad hwn yn cael eu cyhoeddi yn rhinwedd Paragraff 14 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972

 

PENDERFYNWYD: awdurdodi dileu dyledion sy’n dod i £137,310.90. 

 

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: