Manylion y penderfyniad

Early years, primary and secondary school provision to serve Adamsdown and Splott

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cabinet

Statws: Argymhellion Cymeradwy

Is KeyPenderfyniad?: Ydy

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Ydy

Diben:

Yn ei gyfarfod ar 11 Gorffennaf 2019 awdurdododd y Cabinet swyddogion i ymgynghori ar gynigion ar gyfer darpariaeth uwchradd ac ôl 16, darpariaeth cynradd a blynyddoedd cynnar, ac uwchraddio cyfleusterau cymunedol.

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad rhwng 16 Medi a 4 Tachwedd 2019.

 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r farn a fynegwyd yn ystod yr ymgynghoriad, ynghyd ag argymhellion ar sut ddylid bwrw ymlaen.

Penderfyniad:

PENDERFYNWYD:

 

1.    peidio â bwrw ymlaen â'r cynnig i gau Ysgol Gynradd Gatholig St Alban

 

2.    Awdurdodir swyddogion i gyflwyno adroddiad pellach i'r Cabinet i'w ystyried, gan nodi manylion y cynigion diwygiedig ar gyfer darparu lleoedd addysg yn Adamsdown a'r Sblot.

Dyddiad cyhoeddi: 23/01/2020

Dyddiad y penderfyniad: 23/01/2020

Penderfynwyd yn y Cyfarfod: 23/01/2020 - Cabinet

Effeithiol O: 05/02/2020

Dogfennau Cefnogol: